Kategorie kursów:


Książka Przychodów i Rozchodów
Prowadzący: Marta Snarska
W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Już dziś możesz zapisać się na interesujący Cię kurs. Wyślij swoje zgłoszenie na snarska.marta@gmail.com

Plan szkolenia Księgi Przychodów i Rozchodów
1. Wstępne pojęcia wprowadzające
2. Rodzaje operacji księgowych w KPiR
3. Metody księgowe stosowane w KPiR
4. Księgowanie w KPiR
5. Koszty uzyskania przychodów
6. Przychody
7. Dowody księgowe stosowane w KPiR
8. Ewidencje wymagane przy prowadzeniu KPiR
9. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR
10. Ustalenie wyniku finansowego na podstawie KPiR
11. KPiR - problemy praktyczne, czyli problemy dla ekspertówPełna księgowość od podstaw
Już dziś możesz zapisać się na interesujący Cię kurs. Wyślij swoje zgłoszenie na snarska.marta@gmail.com

Plan szkolenia „Pełna księgowość od podstaw”
1. Wprowadzenie do rachunkowości
2. Księgi rachunkowe
3. Ewidencja i dokumentowanie operacji gospodarczych
4. Inwentaryzacja
5. Wycena aktywów i pasywów
6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
7. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami oraz z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń
8. Odpisy aktualizujące
9. Koszty działalności
10. Przychody działalności
11. Sprawozdania finansowe