Książka Przychodów i Rozchodów
(KPiR)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Prowadzący: Marta Snarska


Już dziś możesz zapisać się na interesujący Cię kurs. Wyślij swoje zgłoszenie na snarska.marta@gmail.com

Plan szkolenia Księgi Przychodów i Rozchodów
1. Wstępne pojęcia wprowadzające
2. Rodzaje operacji księgowych w KPiR
3. Metody księgowe stosowane w KPiR
4. Księgowanie w KPiR
5. Koszty uzyskania przychodów
6. Przychody
7. Dowody księgowe stosowane w KPiR
8. Ewidencje wymagane przy prowadzeniu KPiR
9. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR
10. Ustalenie wyniku finansowego na podstawie KPiR
11. KPiR - problemy praktyczne, czyli problemy dla ekspertów