Pełna księgowość od podstaw
(PK)


Już dziś możesz zapisać się na interesujący Cię kurs. Wyślij swoje zgłoszenie na snarska.marta@gmail.com

Plan szkolenia „Pełna księgowość od podstaw”
1. Wprowadzenie do rachunkowości
2. Księgi rachunkowe
3. Ewidencja i dokumentowanie operacji gospodarczych
4. Inwentaryzacja
5. Wycena aktywów i pasywów
6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
7. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami oraz z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń
8. Odpisy aktualizujące
9. Koszty działalności
10. Przychody działalności
11. Sprawozdania finansowe